Hizmetlerimiz 

Card image cap
Şirketinizin vergi dairesine kaydı

Ticari kuruluş, Federal Vergi Dairesine tescil edildiği andan itibaren bir tüzel kişilik olarak kabul edilir.Card image cap
Vergilerinizin yasal olarak optimize edilmesi

Herhangi bir işletmenin faaliyetinin ana hedefi gelir elde etmektir. Gelirlerin artması ve işletmenin gelişmesi için iş süreçlerini sürekli iyileştirmek veya bunları optimize etmek gerekir.

Card image cap
Defterlerinizin titizlikle tutulması

Defter tutma (Mali kayıtların yapılması) modern bir ticari kuruluşta kanuni zorunluluktur.
* Mal veya hizmet alımı ve satışı sonucu fırmaya verilen orijinal belgelerin zamanında mevzuata göre eksikliğin ve doğruluğunun kontrolu
* Şirketin faaliyetleri gereği gelir veya gider belgelerinin Muhasebe ve vergi muhasebesindeki mali kayıtlarının yapılması
* Rusya Federasyonu mevzuatındaki değişiklikleri dikkate alarak muhasebe beyanlarının hazırlanması ve zamanında ilgili vergi dairesine gönderilmesi
* Muhasebenin restorasyonu (reorganizasyon), Şirketimiz sadece kendi mesleği açısından son derece uzmanlaşmıştır ve sadece muhasebe desteği ile ilgilenmektedir. Her müşteriye bireysel yaklaşım, muhasebe ve vergi muhasebesinin en zor konularını anlamanızı sağlar. Zamanla şirket sahiplerinin muhasebeye kuş bakışında edineceği bilgiler ile ana başlıklarla muhasebeyi anlamanızı sağlamaktayız. Bunun yanında müşterimiz olan veya olacak şirketlere, firmanın vergi dairesine kaydı, SRO (İnşaat, Proje ve МЧС -Yangın Lisansının alınması), FMS ten Çalışma izinlerinin alınması konusunda da yardımcı olmaktayız. Muhasebe ve vergi muhasebesinde profesyonelce yardıma ihtiyacınız varsa, sizi şirketimizde müşterilerimiz arasında görmekten memnuniyet duyarız!
* Genel ve basitleştirilmiş vergi sistemlerine ilişkin defter tutma
* Kuruluşun mülküne, yükümlülüklerine ve hareketlerine ilişkin mali bilgilerin, kuruluşun orijinal evraklara dayanarak muhasebeleştirilmesi
* Orijinal mali kayıt belgelerinin üç aylık beyan dönemine göre sistemli şekilde dosya hazırlanarak herhangi kurum veya kuruluşların veya işverenlerin talebi halinde teftişe hazır hale getirilmesi
* Vergilendirilebilir muhasebe bazasının mevzuat tarafından öngörülen vergilere göre hesaplanması (KDV, gelir vergisi, tek sosyal vergi, mülkiyet vergisi vb.)
* Mevcut oranlara göre vergi tutarlarının hesaplanması
* Vergi beyannamelerinin oluşturulması
* Bordro hesaplaması
* Personel dosyalarının mevzuata göre hazırlanması
* Vergi dairesi için finansal tabloların hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, sermaye akışı tablosu, bireysel bilanço kalemlerinin detayları)
* Vergi beyannamelerinin hazırlanması (gelir vergisi, KDV, mülkiyet vergisi)
* Muhasebe verilerine dayanarak, bütçe dışı fonlara (emeklilik fonu, sosyal güvenlik fonu, istihdam fonu, sağlık sigortası fonu) rapor hazırlamak
* Kuruluşun mali politikasının ( учетная политтка ) oluşturulması
* Vergi dairesi, bütçe dışı fonlara, istatistiksel muhasebe yetkililerine beyannamelerin gönderilmesi
* Müşterinin çıkarlarını Vergi Dairesinde, bütçe dışı fonlarda ve istatistik kurumlarında savunmak ve korumak
* Banka hesaplarının açılmasında yardımcı olunması
Ticari kuruluş, Federal Vergi Dairesine tescil edildiği andan itibaren bir tüzel kişilik olarak kabul edilir. Tüzel kişinin kayıt süresi, tam belge paketinin noter vasıtasıyle vergi dairesine sunulmasından itibaren en fazla 5 iş günüdür. Sınırlı Sorumluluk Şirketini (Limited Şirket) vergi dairesine kaydettirmek için yetkili hukukçularımız hizmet sunmaktadır.
* Organizasyonun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak optimum vergi rejimini seçmede ayrıntılı danışmanlık ve yardım yapmaktayız
* Olası tüm faaliyet alanlarına dayanarak OKVED (faaliyet sahalarının kodları) seçimi
* Kuruluş belgelerin oluşturulması
* Noter hizmetleri sırasında eşlik etmek ( Müşteri adayı Rusça Bilmiyorsa TERCUMANLIK görevini üstlenme)
* Bir belge paketinin hazırlanması ve 46 Nolu Federal Vergi dairesinde tüzel kişinin tescili
* Rosstat'ta faaliyet kolları kodlarının tescili
* Rusya'nın bütçe dışı fonlarında kayıt yaptırmak (Emeklilik fonu, sosyal sigortalar, istatistik dairesi)
* Maaş ve ücretlerle ilgili Bordronun hesaplaması
* Beyannamelerin ilgili devlet kuruluşlarına verilmesi ( Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emeklilik fonu, İstatistik Dairesi)
* Alıcılarınız için proforma faturalar, irsaliyeler, asıl faturalar, ( УПД Türk mevzuatında olmayan Fatura ve İrsaliyenin tek belgede oluşturulması)
* Muhasebe hesap politikasının geliştirilmesi
* Muhasebe ve vergi konularında danışmanlık
* Çalışanların kişisel dosyalarının düzenlenmesi vb.
Şirketimiz, en son muhasebe teknolojilerinin başarılı bir şekilde uygulanması, nitelikli 20 kişilik profesyonel muhasebeci kadrosu, etkili iş yapma araçları, güncel mali mevzuat bilgisi, kişisel yaklaşım ve müşterilerimizin harcamalarını optimize etme arzusuyla dikkat çekmektedir.
Sistem Consulting'in muhasebecileri, herhangi bir karmaşıklığın muhasebe beyan ve tablolarının niteliksel ve zamanında hazırlanmasını ve beyan edilmesini amaçlamaktadır. Sistem Consulting'in deneyimi ve geniş hizmet yelpazesi, istisnasız tüm faaliyet alanlarından şirketinize hizmet almanızı sağlar.
Bununla birlikte, son gelişmelerden haberdar olabilir, raporlama sürecini çevrimiçi olarak denetleyebilir, soru sorabilir ve ek danışmanlık alabilirsiniz.
* Herhangi bir beyan türünün kontrol makamlarına eksik olması durumunda mümkün olan en kısa sürede bir banka hesabının blokajını kaldırmaya yardımcı olacağız
* Kuruluşun mali (muhasebe) ve vergi beyannamelerini vergi dairesine zamanında beyan edeceğiz
* Sigorta primleri hesaplamalarını, kuruluşun sigortalı çalışanlarına (bireysel kişisel muhasebe bilgileri) ilişkin bir bilgileri Emeklilik Fonuna beyan edeceğiz
* Sosyal Güvenlik Fonu'na sigorta primleri için hesaplamayı geçeceğiz
* İstatistiksel tabloların yanı sıra kuruluşun mali (muhasebe) raporlarının örneklerini devlet istatistik kurumlarına teslim edeceğiz
* Beyannamelerin teslim edildiği tarih ve saatle ilgili bilgileri ileteceğiz ve raporların düzenleyici otoriteler tarafından alındığını teyit edeceğiz
* İşletmenizin özelliklerine bağlı olarak, diğer raporlama türlerini ilgili düzenleyici Rosalkogolregulation, vb. kurumlara teslim edeceğiz
Her organizasyonda muhasebe yapmak zaman alıcı, zahmetli ve masraflı bir süreçtir. Bir organizasyonun kaliteli muhasebecisi her zaman firmanın menfaatleri konusunda çalışmaları yapar. Eğer muhasebecininizin bilgi ve tecrübe seviyesini bilemiyorsanız, her an sıkıntı ile karşılaşacağınızı bilmeniz gerek.
Profesyonel, deneyimli ve yetkin bir muhasebe ekibine sahip Sistem Consulting şirketi, herhangi bir karmaşıklığın muhasebesinin restorasyonunu üstlenmeye ve organizasyonu mümkün olan en kısa sürede çalışma durumuna doğru şekilde (Türkçe deyimi ile tamir etmeye) geri getirmeye hazırdır.
Uzmanlarımızın çalışmalarının sonucu, mali kayıtlarınızı tümünü düzenleyip yasal düzenlemelere uygun ve bir an önce normal çalışma düzenine geçme ve kayıtların düzeltilmiş şekilde çalışma için kullanıma hazır duruma getiririz.
Görevlere bağlı olarak, muhasebecilerimiz aşağıdaki hizmetlerden oluşan bir dizi çözüm için bireysel bir çözüm planı seçecektir;
* Orijinal evraklar, dokümantasyon analizi
* Sorunlu konuları ve gelecekteki iş hacmini belirleme
* Görevleri ve yürütme zamanlamasını çözmek için ayrıntılı bir çalışma programı hazırlamak
* Gerekli dokümantasyonun ve raporlamanın restorasyonu
* Karşılıklı anlaşmaların mutabakatı
* Muhasebe tablolarının, beyannamelerin, vergi kayıtlarının vb. Hazırlanması
Muhasebenin reorganizasyonu aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde gereklidir;
1. Bir süre için vergi ödenmez ve/veya raporlama yapılmaz.
2. Şirkette mücbir sebep (yangın, sel, sistem arızası vb.) oluşmuş ve bunun sonucunda önemli belgeler kullanılamaz hale gelmesi veya kötü durumda olması durumu
3. Şirket bünyesinde çalışan beceriksiz muhasebeciden kaynaklanan hatalar yüzünden, acil bir düzeltmeye ihtiyaç duyulması durumu
4. Mali belgeleri düzene sokabilecek personel eksikliği
5. Sorumlu muhasebe çalışanının aniden işten çıkarılması
6. Muhasebecinin şirket belgeleriyle beklenmedik şekilde kaybolması, veri taban 1c'den bilgi kaybı
7. Beyan etmede vermede sistematik gecikmeler
8. Federal Vergi Servisi ve diğer finansal belgeler için beyannamelerde birçok hatanın belirlenmesi
Muhasebenin restorasyonu, şirketin faaliyetlerini istikrarlı finansal performanslarla yasal olarak geri getirmeyi amaçlayan bir tasarruf seçeneğidir. Muhasebe alanında uzmanların zamanında katılımı, yetkili makamlarla farklı görüşte olmaları ve bunu doğru olduğunu bilerek ve itiraz ederek muhtemel cezaları önler.
İhtiyaçlarınıza tam olarak uyum sağlayıp ve mevcut faaliyetlerinizi durdurmadan size özel bir Kurtarma Planı geliştirebiliriz! İşin nihai maliyeti ve süresi, gerekli işlemlerin hacmine ve kurtarılması gereken kayıp belgelerin sayısına bağlıdır.
İnşaat firmalarının muhasebe düzeni hizmet ve mal alım satımı yapan firmalara göre farklılık göstermektedir.
1999 yılında yürürlüğe giren inşaat hakediş formatları ( KC-2,KC-3) nı hazırlamak proesyonellik istemektedir. Adı geçen inşaat işi ile ilgili işverenle imzalanan sözleşmede yer alan smeta- (birim fiyatlara) istinaden yapılan imalatlar ( metrajlar) işverenin kontrol amiri tarafından onaylandıktan sonra KC ler hazırlanmaktadır.
Ayrıca firmanızın inşaatını yaptığı yer resmi adresinizin dışında bir yer ise, o yerin vergi dairesine şantiyenizin vergi kaydı yapılmalıdır. Bu kayıt işlemi olmadan faaliyet göstermeniz mümkün değildir ve cezai müeyyidelere tabiisiniz. Ayrıca şantiyede çalıştıracağınız yabancı ülke vatandaşı işçilerinin işe alınma sözleşmesini hazırlayamazsınız. Eğer şantiyenin bağlı olduğu vergi dairesine kaydını yaptırmadan FMC (Federal Göçmen Dairesi) işçi kayıtlarınızı yapmaz. Hatta bu konuda işçilerin şantiyede çalışmaları halinde ciddi cezalarla muhatap olursunuz.
Birden fazla inşaat işyeri olan şirketler şantiyelerinin maliyet kontolu (cost contol) açısından muhasebe kayıtlarında her şantiye için hesap planında ayrı alt hesaplar açabilirsiniz. Uzun zamandır Türkiye`de ana merkezi olup Moskova`da firmalarını açan holding firmalarının maliyet kontrolu konusunda bu tür detaylı şantiyelerin muhasebe bazalarında maliyet kontolu için alt hesaplar açarak maliyet konusunda sağlıklı verilere sahip olma çalışmaları yapılmaktadır.
Firmamızın Genel Müdürünün İnşaat şantiyelerinde Maliyet Kontrolu (cost control) konusunda bilimsel çalışmaları olup 25 yıldır bu konuda inşaat firmalarına bilgi ve danışmanlık desteği vermektedir.
Herhangi bir işletmenin faaliyetinin ana hedefi gelir elde etmektir. Gelirlerin artması ve işletmenin gelişmesi için iş süreçlerini sürekli iyileştirmek veya bunları optimize etmek gerekir.
İşletmenizin fonksiyonlarını kısmen muhasebe hizmetleri firması kullanarak, vergi sistemini değiştirerek veya sektörünüz için sektör ve devlet yetkililerden en iyi şekilde yararlanarak karı maksimize edersiniz.
İşletmelerin çoğu en kolay gelişim yolunu takip ediyor. Başka seçenekler olsa da maliyetlerini en aza indiriyorlar.
Uzmanlarımız, son 3 yıldaki faaliyetlerinizi çeşitli kriterlere göre analiz ettikten sonra, vergi yükünüzün yasal olarak azaltılması konusunda net tavsiyeler verebilir.
Meşru faaliyet optimizasyonununa örnek vermek gerekirse; yasal destek, bilgisayar donanımı bakımı, muhasebe desteği gibi belirli işleri yapmak için personele çalışanlar yerine üçüncü taraf kuruluşları dahil etmek mümkündür.
SRO (СРО)
İnşaat sektöründeki kuruluşlar için, SRO'ya üyelik, mesleki faaliyetlerini yürütmek için bir ön koşuldur ve geçmişte yürürlükte olan inşaat lisanslarının alınmasının yerine almıştır.
2010'un başından bu yana, bu uygulama tamamen devletçe verilen lisansın yerini almıştır ve bu da inşaat şirketlerinin çalışma izni alma sürecini büyük ölçüde basitleştirmiştir.
SRO'nun kabul edilmesi, inşaat şirketine inşaat piyasasında yasal olarak faaliyet gösterme hakkı veren zorunlu bir belgedir. Genellikle inşaat firmaları inşaat sözleşmeleri imzalarken sro hakkında detaylı bilgilerin sözleşmede yer almasına dikkat ederler.
Kabul gören inşaat kuruluşları için, iş performansının coğrafyasında herhangi bir kısıtlama yoktur.
Hangi etap SRO nuz varsa o etap ilgili miktarı geçmeyecek şekilde istediğiniz kadar sözleşme imzalayabilirsiniz. Dernek üyeliği ile şirketiniz inşaat işlerini yapabilir ve Rusya Federasyonu`nda istediğiniz herhangi bir bölgesinde inşaat sözleşmesi yapabilirsiniz. Tabii ki muhasebeciniz sözleşmenin imzasından sonra inşaat yerinin bulunduğu yerin vergi dairesine şube açmayı unutmamalıdır.

Proje Lisansı (Proje SRO'su-СРО на проектирование)
Projelendirme alanında mimarlık ve yapı tasarımı yapan firmalar mesleki bazda tüzel kişiler ve bireysel girişimciler, yabancı kuruluşlar iş alanında mimarlık, inşaat, genel inşaat sermaye gibi faaliyetlerde bulunan şirketler SRO kuruluşlarına üye olmalıdırlar.
SRO, eskiden verilen devlet lisansının yerini almıştır ve üyelerine proje-tasarım lisansının yerini alan işlere kabul belgesi vermektedir.
SRO projelendirme gurubuna katılmak, şirketin sorumluluğunun garantisini verir ve kurucularının belirli türdeki işler için tekrar tekrar izin almasına gerek kalmaz. Bundan önce bürokratik engeller olduğu için, yasama organlarının sıkı gereklilikleri nedeniyle işletmelerin tasarım hizmetlerini tam olarak sağlamasına izin verilmiyordu.
1. Şirket Faaliyetin tabii olduğu vergi sistemi (Genel Vergi Sitemi-kdv li veya basitleştirilmiş vergi sistemi)
2. Belgelerdeki mal ve hizmetlerin isimlendirme gruplarının sayısı
3. Cironun durumu
4. Uygulama sayısı (işlemler)
5. Çalışan işçi veya personel sayısı
6. Dış ticaret işlemleri
En doğru fiyatlandırmayı yapabilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
1. Bünyede çalışan bir muhasebecinin pozisyonunda olan çalışanınız olmadığı için bize yapılan ödeme ile ilgili maaşlardan kaynaklanan vergi ve fon ödemelerine (% 43) ödemenize gerek yok
2. Aylık maaş, hastane ve tatil ödemelerinden tasarrufunuz olacaktır
3. Muhasebe hizmetleri yoluyla vergi maliyetlerini düşüreceksiniz
4. Tam zamanlı bir muhasebecinin hataları nedeniyle sıklıkla ödenmesi gereken para cezalarından tasarruf edersiniz. Şirketimizde bunlar geniş bir kadro tarafından konrol edilmektedir
5. Profesyonel firma ile çalıştığınızdan hatalı işlem yapılıp yapılmadığını düşünmenize gerek yok